Plimbare în seara în CHIȘINĂU

PASIVAIKSČIOJIMAS PO VAKARINĮ KIŠINIOVĄ / EVENING WALK IN CHISINAU

Man patinka vakarai, kai sutemsta ir įsijungia miesto šviesos, o labiausiai, kai viskas nurimsta aplink. Vakarais mėgstu pasivaikščioti, ne tik dėl to, kad tai sveika prieš miegą, bet ir dėl to, kad tai geras būdas patyrinėti mane supančią aplinką. Kartais atrandi dalykų, kurių nepastebi dienos šviesoje.
I like evenings, when it gets dark and city lights are switched on, especially when everything around calms down. I enjoy taking a walk in the evening not only because it is healthy before the sleep, but because it is a great way to explore suroundings. Sometimes you can notice some things, you didn’t see in the daylight.

Kišiniovas nėra pats didžiausias miestas, o aš dar gyvenu Botanikos (rum. k. Botanica) rajone, kuris netoli pagrindinio miesto uoro uosto. Ganėtinai lengvai galima pasiekti “Kišiniovo pakraščius” – vietas, kuriose pasibaigia miestas ir atsiveria atviros erdves.
Chisinau is not a very huge city and I am living in Botanica district, which is close to the main airport. As a result, it is quite easy to reach the “Borders of Chisinau” – places where town is finishing and open spaces are revealing.

Štai fotografijos iš mano paisvaikščojimo palei “Kišiniovo ribas”.
Here are a few pictures from my walk along the “boundaries of Chisinau”.

Argi miestas netampa fotogeniškesnis šiek tiek sutemus ir įsijungus šviesoms? Net ir nesutvarkytos gatvės, nesurinktos šiukšlės, apleisti ir nepabaigti statyti namai įgauna subtilumo…
Isn’t Chisinau becoming more atractive when nighfall comes and city lights are turned on? Even though the street is not nicely arranged, you can see garbage and unfinished buildings, entire place becomes more subtle… 

Kišiniovo centrinėje miesto dalyje yra  parkas su dideliu dirbtiniu ežeru “Valea Morilor” – tai vieta, kur vietiniai gyventojai mėgsta praleisti laisvalaikį, fotografuotis, sėdėti ir pasivaikščioti… Vieną vakarą ir aš pasitikau saulėlydį šioje vietoje.
There is a park with artificial lake “Valea Morilor” in central part of Chisinau. It is a place where various age people like to spend their leisure time: to sit, to talk, to make pictures or to take a walk around. One evening I decided to meet the sunset here.

Šventinis Kišiniovas – šventinė nuotaika Moldovoje. Per šį laikotarpį, kai esu čia, praėjo daug renginių, su įvairiais pasirodymais, skambia muzika, įdomiais koncertais. O šiuo metu žiba kalėdinės dekoracijos pačiame Kišiniovo centre. Manau, kad tai geras ženklas, reiškiantis, kad Šv. Kalėdos jau čia pat!!!
Festive Chisinau – nice mood in Moldova! During my stay, I have participated in a lot of events, I saw many concerts and performances. At this moment the center of the town is twinkling by Christmas decorations and I think it is a good sign meaning that Chritmas is almost here!

Caracteristici de cumpărături

APSIPIRKIMO YPATUMAI / SHOPPING SPECIALITIES

Apsipirkimas Kišiniove gali tapti gana įdomiu išbandymu dėl kelių priežasčių – nuo apkrautų prekystalių, raibuliuojančių visomis spalvomis suknelių, batelių, nuo maisto produktų įvairovės, ypatingai vaisių ir daržovių, kurių čia tikrai netrūksta…Tiesa sunkumų, bandant ką nors nusipirkti, gali sukelti didelė minia aplink tave bei kalbos barjeras, nes angliškai žmonės čia nekalba. Nepaisant to, dažniausiai pardavėjai būna labai malonūs ir ypatingai apsidžiaugia išgirdę kelis žodžius jų kalba. Beveik visi Moldovos gyventojai labai gerai moka rumunų ir rusų kalbas. Pastebėjau, kad pati, gyvendama Kišiniove, pradėjau maišyti šias kalbas – viename pokalbyje panaudoju abiejų kalbų žodžius. Tikriausiai tai ir būtų galima pavadinti “moldavišku dialektu”.
Shopping in Chisinau can become an interesting experience because of the great variety of goods such as shiny dresses, shoes and food products such as vegetables and fruits…The biggest difficulties while buying something can occur because of the big crowd of people and language barrier because locals are not speaking in english. However, sellers are really happy to hear a few words in their native language. It is not a secret that moldavians know romanian and russian very well. I have noticed that I started to mix these two languages myself – in one conversation I use them both.  Maybe we could call this manner of speaking as the ‘modavian dialect’.

subtle6

sagų pasirinkimas prekybos centre “Gemeni” / the choice of buttons in the shopping centre “Gemeni”

Šiame mieste yra keli dideli prekybos centrai. Deja, atmosfera juose gali būti niūroka dėl mažo lankytojų skaičiaus. Paprasčiausiai vietiniams gyventojas prekių kaina yra per didelė, todėl tikroji moldaviška dvasia pasireiškia apsilankius pagrindiniame miesto turguje “Piața Centrală”.
There are a few huge shopping malls in Chisinau; nevertheless, the atmosphere can be quite depressing there because of the small number of customers. Simply, local people prefer going to the central market “Piața Centrală” as the prices are much lower.

subtle15

apsipirkinėjam kartu su mano rumunų kalbos mokytoja Maria / Shopping together with my romanian teacher Maria
at Piața Centrală

Gal kam kavos ar arbatos? Turgaus gilumoje, tarp įvairių prekystalių, galima rasti ir tokių paslaugų!
Maybe somebody would like some coffee or tea? In the middle of the market, somewhere between long counters, you can find even such facilities.

subtle16

Daržovių sekcijos fotosesija centriniame Kišiniovo turguje.
Fotosession of the vegetables’ section in the central market of Chisinau.

spicies_web

Kišiniove klesti ne tik pagrindinis miesto turgus, tačiau ir devėtų daiktų prekyvietė – ‘Second hand market’. Joje galima rasti pačių įvairiausių dalykėlių – senovinių monetų bei ženkliukų, techninės įrangos detalių, nekalbant apie rūbus ir batus. Tikriausiai didžiausias sunkumas – atsirinkti tarp didelės prekių įvairovės ir sumaišties aplink. Kelios fotografijos, kad susidarytumėte bendrą įspūdį. Prekės išdėliotis tiesiog ant gatvės ar pėsčiųjų tako!
Not only the central market is prospering in Chisinau, but also the second hand market. You can find variuos of things here too such as old coins and badges, technical equipment, clothes and shoes. The biggest issue is to find what you really need between such variety and turmoil all around. Here are a few photos from the second hand market to help you to have an overall impression! All these items are spread out right on the street and pedestrian walkways!

piata_web

Prekeivių galima sutikti ne tik miesto turguje, bet pačiose įvairiausiose vietose. Keli pavyzdžiai:
You can meet merchants not only in the markets, but in various places. Here are some examples:

1. Visą vasarą Kišiniovo gatvės buto apkrautos giros pardavimo prekystaliais! Vienas šalia kito pardavėjai siūlė atsigaivinti natūralia duonos gira! Viena stiklinė kainavo 2 lėjas (panašiai kaip 0,45 Lt). Stoties rajone pavyko įamžinti net 3 giros pardavėjus vienoj vietoje! Didelė konkurencija!
During the whole summer, streets of Chisinau were full of kvass selling stands. One small glass of kvass costs 2 lei (around 0,13 euro). In area of bus station, I have pictured 3 kvass stands of different producers – so close to each other!

subtle13

2. Daržovės parduodamos beveik ant kiekvienos gatvės kampo.
Vegetables are sold almost on every corner.

subtle3

3. Kopūstus parduodantis vyrukas Comrato mieste mielai man pozavo.
Man selling cabbages in Comrat was nicely pozing for me.

subtle5

4. Gal kam šviežios žuvies!? Kažkur matytos svarstyklės?
Would somebody like some fresh live fish?! 

fish_web

5. Universiteto kiemelyje originaliai pateiktos prekės studentams.
Creative way to sell goods in the yard of university (probably for hungry students).

subtle7

Nepamirškit pasiruošti šaltai žiemai ir įsigyti reikiamų produktų, tokių kaip šviežias natūralus bičių medus! O iš tiesų, visiems siunčiu gražiausius linkėjimus iš Kišiniovo, pilno pačių įvairiausių daiktų, maisto, idėjų, žmonių…
Don’t forget to get ready for the cold winter and purchase products that are good for your help such as natural honey. But actually, I just want to send you warm greetings from Chisinau full of various things, food, ideas and people…

subtle14

Viața în bloc de clădiri

GYVENIMAS DAUGIABUTYJE / LIFE IN A BLOCK OF FLATS

Kišiniovą būtų galima pavadinti daugiabučių miestu, kadangi tai labiausiai dominuojantis architektūrinis stilius. Vienas po kito seka sovietinio stiliaus pastatai, kurie kartais gali atrodyti gana nuobodžiai. Tačiau kiekviena gatvė, kiekvienas daugiabutis, kiekvienas butas turi savo istoriją bei atskirą gyvenimą, kuris ne toks niūrus kaip pažvelgus iš išorės!
Chisinau is a city of block-buildings because it is the most common style of architecture. One after one standing sovietic style buildings sometimes can seem a bit boring. However, every street, every block of building and every flat has its own story and life that are not as monotonous as it can look like from the outside.

DSC09893_web

Panašu, kad Kišiniove tęsiama milžiniškų daugiabučių statymo tradicija!
Seems like in Chisinau people continue to build huge blocks of flats!

DSC07300_web

Senos statybos daugiabutis / Old apartment building

DSC07517_web

Naujos statybos daugiabutis / New construction of apartment building

Gyvenimas daugiaaukštyje turi privalumų. Vienas iš jų – ilgus vasaros vakarus galima praleisti ant jo stogo!
Life in block of buildings has some advantages. One of it is that long summer evenings you can spend on the roof of it!

DSC09432_web

DSC09442_web

Vieną kartą viename Ciocanos rajono užkampyje…
One time in one corner of Ciocana distric…

DSC01811_web

O ar galėtum kada įsivaizduoti, kad galima rasti tokių gėrybių viename iš gyvenamųjų kvartalų garažų?!
Tikras lobis!
Could you ever imagne that such goodness is hiding in one of the garage in the distant district of Chisinau?!
The real treasure!

DSC01827_web

DSC01828_web

DSC01819_web

DSC01835_web

Pabaigai, pats skaniausias – naminis moldaviškas vynas tiesiai iš airiškos statinės!
Finally, the most tasty – homemeade moldavian wine directly from the Irish barrel!

DSC01831_web

Asta a fost în Sinaia!

DSC09301_web

Gyvenant Moldovoje, kiekvieną kartą, kai turiu prisistatyti nepažįstamam žmogui, dažniausiai sulaukiu keistos reakcijos. Paprasčiausiai “asta” rumuniškai reiškia “šis/ši”. Taigi ir antraštė “Asta a fost în Sinaia!” gali skambėti dviprasmiškai: “Tai buvo Sinajoje” arba “Asta buvo Sinajoje”. Pasirinkit, kas labiau patinka! Nors rumunai ir moldavai tai suprastų, kaip pirmą variantą 🙂
While living in Moldova every time when I have to introduce myself to somebody, usually I get a strange first reaction from them. Simply “asta” in romanian language means “this”. As a result, this heading can have two meanings: “This was in Sinaia” or “Asta was in Sinaia”. You can choose the one you like more, though native romananian speakers would understand it as a first translation.

DSC09292_web

O pereinant prie rimtesnių dalykų – iš tiesų, vieną kartą lankiausi šiame nuostabiame Rumunijos mieste. Tai buvo kelionė kartu su mano šeimyna – sužavėti šio miestelio grožio, o ypač kalnų – jame apsistojome dviems naktims. Štai kelios panoraminės nuotraukos iš beveik 2km aukščio virš jūros lygio.
Moving to the more serious things – that is true that once I have been in this wonderful town of Romania – Sinaia. At that moment I was traveling with my family and we decided to spend 2 nights in this mountainous resort. Here you can see some panoramic photos made from about 2km above the sea level.

DSC09291_web

DSC09348_web

Iš tiesų, kelionės kokybė priklauso ne tik nuo lankomų vietų ir jų grožio, bet ir nuo žmonių su kuriais keliauji. Galiu drąsiai teigti, kad kelionės su mano šeimyna – vienos geriausių ir įsimintiniausių, o Slapikų ir Jurkonių komanda puikiai dera kartu ilgoms turistinėms išvykoms! Gera nuotaika padeda įveikti net ir didžiausius kalnus be didelių sunkumų. Mūsų nusileidimas nuo 2km viršūnės truko apie keturias valandas su pietumis kalno papėdėje, ekstremaliais išbandymais ir sutrumpintais leidimosi takais bei vietiniais žmonėmis sutiktais mūsų kelyje! Raumenų skausmas kitą dieną tikrai buvo vertas visų šių potyrių! Štai kelios nuotraukos iš mūsų nuostabiosios ekipos nuotykių:
Everybody knows that quality of the trip depends not only on the beauty of the certain place you go, but also on the people with whom you are traveling to. I can tell that journeys with my family are one of the best I have ever had because our team perfectly match for long turistic excursions. Good mood helps to overcome even the hugest mountains without big difficulties. Our coming down from 2km top of the mountain took place for 4 hours including wonderful dinner, crazy landing shortcuts and people we met on the way! The huge muscle ache next day was worth all these experiences! Here are some photos from our wonderful team:

Vara, dragostea mea, unde ești?

DSC09353_2_web

Tik atpūtus šaltesniam vėjui, jau pradėjau galvoti apie pievose besiganančias karvutes ir bėgiojančius po kiemą žąsiukus, ir apie tą malonią šilumą! Visgi ši vasara buvo graži…
As soon as the colder wind started to blow, I started to dream about the grazing cows in the meadows, running goslings around the yard and all about that nice warmness! Nevertheless this summer was beautiful…

DSC09101_2_web

DSC09056_2_web

O vasara Moldovoj tikrai šilta ir maloni, ypač už miesto sienų, kažkur gamtoj…
Summer in Modova is very warm and pleasant, especially behind the walls of the city, somewhere in the nature…

DSC09123_2_web

DSC09121_2_web

Ir žinoma, nuostabiai “Art labyrinth” suorganizuotas festivalis šiaurinėje Moldovos dalyje, netoli miesto Edinet, išliks mano atmintyje…
And of couse, the great “Art labyrinth” festival in Edineț, north of Moldova, will stay in my memory!

DSC09583_2

DSC09846_2_web

Nepaisant to, kad ruduo jau beldžiasi į mūsų namus ir žiema ne už kalnų, siunčiu šiltus linkėjimus iš gražaus krašto, kuris tikrai gali didžiuotis savo gamta ir vynuogynais! Be to jau rytoj prasideda vyno dienos, kur įvairūs gamintojai pristatys savo gamybos moldaviškus gėrimus! Taigi, į jūsų sveikatą! Rumuniškai būtų – “NOROC”!
Despite the fact that autumn is knocking to our homes and that winter is just around the corner, I am sendind you the warmest greetings from the land that can be proud of its nature and vineyards all over the country. Actually, it is already tomorrow national days of wine in Moldova where various producers will present their wine production. So “cheers” or saying it in romanian way would be “NOROC”!

DSC09350_2_web

Îmi place bucătăria moldovenească

Maistas – pagrindinė kiekvienas tautos kultūrinė dalis. Kur geriausi pokalbiai ir linksmiausia nuotaika? Ogi prie vaišių stalo! Štai keli pavyzdžiai iš moldaviškos virtuvės ypatumų: / Food is one of the main features describing the national culture. Where can you find the best conversations and the nicest mood around? Most commonly by the table full of delicious food and drinks. Here are some examples of Moldavian cuisine specialities :

DSC08001_web

1. Placintă – moldavų nacionalinis patiekalas! Gali būti labai įvairių rūšių, tiek saldžių ir nesaldžių. Dažniausiai pasitaikančios: plačinta su varške, kopūstais arba bulvėmis bei vyšniomis, obuoliais arba moliūgais.
Placintă is a national dish of Moldova. You can find a great variety of them such as salty and sweet ones. The most common Placintă is with cottage chees, cabbage and patatoes as well as with cherries, apples and pumpkin.

DSC08911_web

Placintă gaminimo procesas / Placintă making process

2. Mamăligă – kukurūzų košė, dažniausiai patiekiama su ožkos sūriu.
Mamăligă – corn porridge served with goat cheese.

DSC07854_web

3. Zeamă – natūralus vištienos buljonas.
Zeamă – natural chicken broth.

DSC07847_web

4. Virtos kukurūzų burbuolės
Boiled corn

DSC00658_web

5. Colac  – apvali šviesi duona.
Colac – rounded bread.

DSC01303_2_web

6. Sarmale – kopūstų arba vynuogių lapuose susukti ryžiai.
Sarmale  –  cabbage or vine leaves stuffed with rice.

DSC00376_web

7. Ardei cu orez – farširuota paprika su ryžiais.
Ardei cu orez – pepper stuffed with rice.

DSC01255_web

8. Nuci – graikiški riešutai. Tokių riešutų pilnos gatvės!
Nuci is the romanian name of wallnuts. Streets are full of walnut trees!

DSC01063_web

POFTĂ BUNĂ! SKANAUS! ENJOY YOUR MEAL! 

Moldova – tu ești țară frumoasă

DSC01686_web

LT

Moldovos ypatumas – ryškūs dideli geležiniai vartai. Kiekvienas kaimelis apjuostas tokiomis užtvaromis: paprastai ryškiai žaliomis arba mėlynomis, dekoruotomis tam tikrais raštais. Dažnai man iškyla klausimas, kas slepiasi už jų? Matyt Moldovos žmonės mėgsta privatumą, kadangi sunku pamatyti, kas vyksta kiemo viduje, pro tokius aukštus ir neperžvelgiamus aptvėrimus. Nepaisant to, niekas nesuabejos, kad tai viena svetingiausių ir draugiškiausių tautų – jų namuose kiekvienas svečias sutinkamas su dideliu šiltumu ir vaišingumu, prie kurių prisideda gardžios gėrybės ir moldaviškas vynas! 

DSC01021_web

EN

One specialty of Moldova is bright huge iron gates. Every village is surrounded with such fence, mostly in green or blue colours with some ornaments on it. Sometimes I wonder what is happening behind them? Probably Modova people loves privacy as it is impossible to see something through such fencing. However, nobody would ever doubt that moldavians is one of the most generous and hospitabile nation. As soon as you enter the home of moldavian family, you are met by the warmness and friendliness of them which is accompanied by the tasty food and wonderful moldavian home-made wine.

DSC00793_web

Daugiau pavyzdžių: / More examples: