PASIVAIKSČIOJIMAS PO VAKARINĮ KIŠINIOVĄ / EVENING WALK IN CHISINAU

Man patinka vakarai, kai sutemsta ir įsijungia miesto šviesos, o labiausiai, kai viskas nurimsta aplink. Vakarais mėgstu pasivaikščioti, ne tik dėl to, kad tai sveika prieš miegą, bet ir dėl to, kad tai geras būdas patyrinėti mane supančią aplinką. Kartais atrandi dalykų, kurių nepastebi dienos šviesoje.
I like evenings, when it gets dark and city lights are switched on, especially when everything around calms down. I enjoy taking a walk in the evening not only because it is healthy before the sleep, but because it is a great way to explore suroundings. Sometimes you can notice some things, you didn’t see in the daylight.

Kišiniovas nėra pats didžiausias miestas, o aš dar gyvenu Botanikos (rum. k. Botanica) rajone, kuris netoli pagrindinio miesto uoro uosto. Ganėtinai lengvai galima pasiekti “Kišiniovo pakraščius” – vietas, kuriose pasibaigia miestas ir atsiveria atviros erdves.
Chisinau is not a very huge city and I am living in Botanica district, which is close to the main airport. As a result, it is quite easy to reach the “Borders of Chisinau” – places where town is finishing and open spaces are revealing.

Štai fotografijos iš mano paisvaikščojimo palei “Kišiniovo ribas”.
Here are a few pictures from my walk along the “boundaries of Chisinau”.

Argi miestas netampa fotogeniškesnis šiek tiek sutemus ir įsijungus šviesoms? Net ir nesutvarkytos gatvės, nesurinktos šiukšlės, apleisti ir nepabaigti statyti namai įgauna subtilumo…
Isn’t Chisinau becoming more atractive when nighfall comes and city lights are turned on? Even though the street is not nicely arranged, you can see garbage and unfinished buildings, entire place becomes more subtle… 

Kišiniovo centrinėje miesto dalyje yra  parkas su dideliu dirbtiniu ežeru “Valea Morilor” – tai vieta, kur vietiniai gyventojai mėgsta praleisti laisvalaikį, fotografuotis, sėdėti ir pasivaikščioti… Vieną vakarą ir aš pasitikau saulėlydį šioje vietoje.
There is a park with artificial lake “Valea Morilor” in central part of Chisinau. It is a place where various age people like to spend their leisure time: to sit, to talk, to make pictures or to take a walk around. One evening I decided to meet the sunset here.

Šventinis Kišiniovas – šventinė nuotaika Moldovoje. Per šį laikotarpį, kai esu čia, praėjo daug renginių, su įvairiais pasirodymais, skambia muzika, įdomiais koncertais. O šiuo metu žiba kalėdinės dekoracijos pačiame Kišiniovo centre. Manau, kad tai geras ženklas, reiškiantis, kad Šv. Kalėdos jau čia pat!!!
Festive Chisinau – nice mood in Moldova! During my stay, I have participated in a lot of events, I saw many concerts and performances. At this moment the center of the town is twinkling by Christmas decorations and I think it is a good sign meaning that Chritmas is almost here!